Buckaroo Support - EN

Protection

Bij Buckaroo kan voor Paypal gebruik worden gemaakt van Verkopersbescherming. Hiervoor dienen extra (adres)velden mee te worden gestuurd bij een transactie. Hierdoor is een transactie extra beveiligd waardoor de kans op fraude aanzienlijk afneemt. Zie onderstaande flow voor het proces bij Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor de Verkopersbescherming van PayPal moet door de webshop het verzendadres van de klant te worden meegestuurd in het elektronische betaalverzoek naar Buckaroo (API call). Met de actieparameter “ExtraInfo” van de API call worden de adresgegevens doorgegeven. Tevens wordt aangegeven of deze gegevens leidend moeten zijn, of dat de klant zelf het afleveradres mag bepalen op de PayPal betaalpagina. Het uiteindelijk vastgestelde afleveradres zal na het voltooien van de transactie getoond worden in de output parameters.

Beslisboom uitleg

Voor ontvangen PayPal transacties buiten eBay geldt de verkopersbescherming alleen voor ongeautoriseerde betalingen en "Object niet ontvangen" terugboekingen wanneer:

  1. De verkoper heeft in de afgelopen 30 dagen 500 of meer betalingen ontvangen en het aantal claims op de PayPal rekening is kleiner dan 1% van het totaal aantal betalingen op de rekening van de verkoper.
  2. De verkoper heeft in de afgelopen 30 dagen minder dag 500 betalingen ontvangen en het aantal claims op de PayPal rekening is kleiner dan 6.
  3. Het recht op verkopersbescherming is niet opgeschort.

Er is sprake van een opschorting van 90 dagen wanneer er een overschreiding van de gevallen in optie 1 en 2 is geweest. In dat geval zal het bedrag aan de koper worden terugbetaald en eventueel met extra kosten van de rekening van de verkoper worden ingehouden.

Voorbeelden wanneer de kopersbescherming vervalt:

  • De verkoper verkoopt een niet tastbaar producte en levert deze persoonlijk aan de consument af.
  • De verkoper accepteert meerdere deelbetalingen van één Papal rekening om aan het volledige bedrag te komen.
  • Het afleveradres wijkt af van het adres in de transactie details.
  • Het product wordt afgeleverd zonder afleverbewijs.