Buckaroo Support - EN

Release notes

Shopware 6 logo

Onderstaand een overzicht van de laatste releases omtrent Shopware 6. Hierin wordt in iets meer detail ingegaan op bugfixes en nieuwe features die in de afgelopen periode zijn uitgebracht. 

Beschikbaar